Calix
Aktier

Risk

4/7

Sparhorisont

Minst 5 år

Marknad

Global

Spartyp

Aktie

Hållbarhet

Grundläggande

Om fonden

Calix Aktier är en fondandelsfond med inriktning mot svenska och globala aktier. Fonden kombinerar aktivt förvaltade fonder med passiva exponeringar för att få en kostnadseffektiv förvaltning.

Den här fonden är tillräckligt omfattande för att utgöra hela sparandet för dig med relativt hög riskpreferens. Den kan även med fördel kombineras med någon mer defensiv fond för att nå en lägre risknvå.

Fakta om fonden

Fondnamn
Calix Aktier
Strategi
Globala Aktier
Jämförelseindex
Viktat index*
Kurs 2023-11-24
103,82 SEK
ISIN
SE0016829220
Utdelande
Nej
Startdatum
2021-11-01
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2023-11-30
168 MSEK
Årlig avgift
1,10 %
Förvaltningsavgift
0,60 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

* MSCI ACWI Index Total Return 75%, SIX Portfolio Return Index 25%

 • Geografisk exponering

  Sektorallokering

  Antal innehav
  9
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   0 %

   Fonden

   0 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fond

   0 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   0 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet*

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fond Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,0%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   0,0% 0,0%

   Datakälla: MSCI

   *Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen.

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 75 % MSCI ACWI Index och 25 % SIX Portfolio Return Index.

 • Avkastning

  1 dag
  0,14 %
  Denna månad
  4,67 %
  I år
  9,63 %
  1 år
  6,82 %
  3 år
  5 år

  Risk

  Risk
  4
  Standardavvikelse 1 år
  10,95 %
  Standardavvikelse 3 år
  Standardavvikelse 5 år
  Max Drawdown
  17,43 %
  Value at Risk
  8,59 %

Fondens förvaltare

 • Per Haldén