Bli kund

Välj att bi kund hos oss genom en förmedlare eller spara i våra fonder hos Avanza, Nordea och Nordnet. Du kan även bli direktkund hos oss genom att följa stegen nedan:

Steg 1 - Fyll i anmälningsblankett

Fyll i och underteckna anmälningsblanketten samt teckningsanmälan. Om du inte har möjlighet att skriva ut dem, kontakta oss så postar vi dem till dig. Vill du spara månadsvis vi autogiro fyller du i Medgivande autogiro och skickar till oss. 

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att kontrollera kundernas identitet. Vi ber dig därför att tillsammans med anmälningsblanketten skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan giltig legitimation). Handlingarna skickas till:

Ruth Asset Management AB
Box 3208
103 64 Stockholm

Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en fullständig ifylld och undertecknad anmälan tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling.

Hur köper jag andelar?

Du köper andelar i respektive fond genom att sätta in pengar på fondens bankgiro:

Fond

Bankgiro

Ruth Core Nordic Credit 5268-8611
Naventi Defensiv Flex 113-3057
Naventi Balanserad Flex 113-3651
Naventi Offensiv Flex 113-6506

OBS! Vid köp ange ditt bankkontonummer eller personnummer i OCR-fältet vid inbetalningen. Beroende på internetbank kan det vara så att kontonummer och personnummer enbart kan lämnas i textmeddelandet, ej i OCR-fältet.

Efter att köpet registrerats hos Ruth Asset Management bekräftas detta med en avräkningsnota vilken skickas till dig via mail eller per post från oss.

Steg 2 - Överför pengar för köp av andelar

Om anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling enligt ovan är bifogad, registrerar vi normalt en ny kund samma dag som anmälan kommer in. För att dina pengar inte ska stå oinvesterade, ber vi dig dock att inte överföra pengar till fonden förrän två dagar efter att du postat anmälningsblanketten och ID-handlingen till oss.

Hur säljer jag andelar?

Om du vill sälja av andelar fyller du i blanketten inlösen fondandelar och skickar till oss.