Om oss

Förändring och framsteg är byggstenarna i vår kapitalförvaltning. Vår unika vision utmanar normen, driver innovation och syftar till att driva betydelsefull förändring. Vårt mål är att skapa produkter som berikar våra kunders liv och fördjupar deras förståelse för vår omvärld. Vi drivs av ansvaret i att faktiskt kunna påverka och förändra. På riktigt. Kunskap, passion och erfarenhet driver oss mot ständig förbättring och utveckling. Vi är stolta över vårt hantverk och jobbar kontinuerligt med att förfina vårt kunnande och våra produkter. Vi tror på att varje detalj är viktig för att skapa förändring, och vi strävar efter att alltid vara experter inom vårt område. Vi är övertygade om att nyckeln till framtidens kapitalförvaltning ligger i transparens. Vi är ärliga och öppna kring vårt arbetssätt och vår påverkan på marknaden och världen. I en traditionellt sett otillgänglig bransch är vår roll att utbilda, informera och bli en förebild för ett nytt synsätt på kapitalförvaltning. Vi ser det som vårt ansvar att bidra till en ny transparent bransch med större insyn och förståelse.

Vi är Ruth Asset Management

 • Cecilia Lager

  Chairwoman

  Cecilia har lång erfarenhet från finansmarknaden och har bl.a. varit CMO på Alecta, Head of SEB Funds samt COO på SEB Asset Management. De senaste 8 åren har hon haft flera uppdrag som oberoende styrelseledamot.

 • Svante Sundholm

  Board member

  Svante har över 20 års erfarenhet från Bank- och finansmarknaden och har tidigare varit affärsområdesansvarig för bl. a. Securities Finance och Equity Trading på Nordea. De fyra senaste åren har han arbetat i egen regi som framförallt senior affärsrådgivare och haft flera styrelseuppdrag.

 • Glenn Nilsson

  Board member

  Glenn har över 30 års erfarenhet från Försäkring- och finansmarknaden och har tidigare varit Group deputy på Max Matthiessen. De senaste åren har han arbetat i egen regi som senior rådgivare och haft flera olika styrelseuppdrag, bl. a. för SFM, InsureSec, InsureEd, Lånekoll och Max Mathiessen Värdepapper.

 • Rikard Andersson

  Board member

  Rikard har över 25 års erfarenhet av finansmarknaden och han är även styrelseledamot för 2:a AP-fonden.

 • Niklas Söderström

  CEO

  073-463 66 13 Email

  Niklas har 20 års erfarenhet av finansmarknaden. Han har tidigare bl.a. varit CEO vid Öhman Bank i Luxemburg och kapitalförvaltare vid Tredje AP-fonden.

 • Josefin Dahlén

  Chief Sustainability Officer

  073-463 66 32 Email

  Josefin har arbetat med hållbarhetsfrågor i privat, offentlig och akademisk kontext i 10 år. Hon har en MSc från Copenhagen Business School samt en BSc från Handelshögskolan i Stockholm.

 • Per Haldén

  Chief Investment Officer

  073-375 74 76 Email

  Per har arbetat inom finansmarknaden sedan 2008. Han har en MSc in Economics från Uppsala universitet och CFA Charter.

 • Daniel Peiró

  Chief Risk Officer

  073-073 17 62 Email

  Daniel har arbetat över 20 år inom finansmarknaden och har en bred och djup erfarenhet i egenskap av innehavare av ledningsfunktion i bolag under tillsyn. Han har en juristexamen från Lunds universitet.

 • Nellie Brandin

  Chief of Staff

  070-228 89 11 Email

  Nellie har arbetat i bolaget i 6 år och haft flera olika roller, bl.a. inom marknadsföring, hållbarhet och ekonomi. Hon har en BSc och en MSc från Handelshögskolan i Stockholm.

 • Alexis Björnberg

  Head of Middle-Office

  073-463 66 86 Email

  Alexis har arbetat inom finansmarknaden sedan 2009. Han har tidigare varit anställd på bl. a. Avanza Bank och varit ansvarig för värderingsfunktionen på Avanza Fonder.

 • Linus Bergevi

  Analyst

  073-463 66 43 Email

  Linus har studerat finans och spelat division 1 tennis på Stetson University i USA. Under sin universitetstid engagerade han sig inom olika organisationer, bl.a. i Roland George Investment Program vilket är ett av landets äldsta och bästa investeringsprogram.

 • Christian Sterndahlen

  Head of Portfolio Management

  072-553 77 99 Email

  Christian har arbetat inom finansmarknaden sedan 2007 och har tidigare varit anställd på Skandiabanken och Skandia Fonder.

 • Christoffer Johansson

  Portfolio Manager, Equities

  072-500 16 19 Email

  Christoffer har arbetat i finansmarknaden sedan 2015 och har tidigare varit anställd på storbankerna Nordea och SEB. Han har en magisterexamen i finansiell analys från högskolan i Jönköping.

 • Ola Brantmark

  Head of Quantitative Analysis & Portfolio Manager, Equities

  073-375 74 40 Email

  Ola har arbetat i finansmarknaden sedan 2007 och har tidigare varit anställd på bl.a. Carnegie Asset Management. Han är utbildad civilingenjör med en bakgrund som strålfysiker på Karolinska sjukhuset.

 • Eric Sunnegårdh

  Portfolio Manager, Fixed Income

  072-254 47 71 Email

  Eric har arbetat i finansmarknaden sedan 2015 och har tidigare varit anställd på bl. a. SEB och Hoist Finance. Han har en masterexamen inom finansiell matematik från KTH och en CFA Charter.

 • Henrik Rosencrantz

  Portfolio Manager, Fixed Income

  070-278 81 77 Email

  Henrik har arbetat i finansmarknaden sedan 1995 och har tidigare varit anställd på bl. a. Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank.

 • David Bergström

  Quantitative analyst

  073-375 72 39 Email

  David har spelat fotboll på högsta amerikanska universitetsnivå. Han har en examen i Teknisk fysik från Stetson University i USA där han erhöll priserna Outstanding International Student samt Best Senior Research.

 • Johan Elmquist

  Head of Business Development

  073-463 66 67 Email

  Johan har erfarenhet av finansmarknaden som analytiker, förvaltare, styrelsemedlem, säljare och konsult. Han är en av grundarna till Tundra Fonder.

 • Jonas Karell

  Business Development

  072-500 13 35 Email

  Jonas har arbetat både med institutionella kunder och distribuerad affär inom försäkring och privatbanker. Han har tidigare varit anställd på bl. a. Skandia och varit ansvarig för Öhman Fonders institutionella affär.

 • Cassandra Sjönvall

  Legal Counsel

  073-375 72 77 Email

  Cassandra har tidigare varit anställd på Nordea och Finansinspektionen och har erfarenhet av att arbeta med tillståndspliktig verksamhet. Hon har en juristexamen från Högskolan i Jönköping.

 • Hanna Bergström

  Compliance

  073-375 74 65 Email

  Hanna har tidigare varit anställd på FCG och Gernandt & Danielsson. Hon har en juristexamen från Uppsala universitet.

 • Tania Spetz

  AML Officer

  073-375 73 41 Email

  Tania är centralt funktionsansvarig för flera bolag inom Max Matthiessen-koncernen. Hon har tidigare varit konsult inom regelefterlevnad och har en Master i affärsjuridik.

 • Viveka Eckemo

  HR

  073-375 73 15 Email

  Viveka har över 20 års erfarenhet av HR-roller inom privat näringsliv. Hon har varit Chef för HR & Hållbarhet på Bliwa Livförsäkring och har haft ledande HR-roller på Telenor och Skandia.

Externa förvaltare

 • Bjarne Graven Larsen

  Portfolio Manager

  Bjarne är CEO och grundare av Qblue Balanced. Han har tidigare arbetat som CIO och varit styrelseledamot för Ontario Teachers' Pension Plan och ATP, Danmark.

 • Fredrik Martinsson

  Portfolio Manager

  Fredrik är CIO för Qblue Balanced. Han har tidigare arbetat 15 år på ATP inom olika roller.

 • Lars Voss Toft

  Portfolio Manager

  Lars är aktieförvaltare på Qblue Balanced och ansvarig för utvecklingen av Sustainability Cube. Han har tidigare arbetat på ATP och har en MSc från Danish Technical University.

 • Thomas Stryger Olsen

  Portfolio Manager

  Thomas är aktieförvaltare på Qblue Balanced. Han har tidigare arbetat på ATP och har en MSc från Danish Technical University.

 • Shoqat Bungalawala

  Portfolio Manager

  Shoqat är managing director för Multi-Asset Solutions på Goldman Sachs Asset Management. Han har över 25 års erfarenhet av finansmarknaden och har en CFA Charter samt har studerat vid London School of Economics.

 • David Copsey

  Portfolio Manager

  David är executive director för Multi-Asset Solutions på Goldman Sachs Asset Management. Han har över 15 års erfarenhet från finansmarknaden och har studerat vid Loughborough University.

 • Alexis Deladerrière

  Portfolio Manager

  Alexis är partner inom Fundamental Equity på Goldman Sachs Asset Management. Han har över 20 års erfarenhet av finansmarknaden och en CFA Charter.

 • Jennifer Sullivan

  Portfolio Manager

  Jennifer är förvaltare på Goldman Sachs Asset Management. Hon har tidigare arbetat som analytiker på bl.a. Citadel och har studerat på Standford University.

 • Mattias Martinsson

  Portfolio Manager

  Mattias är förvaltningschef och partner på Tundra Fonder. Han har 27 års erfarenhet av investeringar på tillväxtmarknader. Mattias inledde sin karriär på HQ Bank där han de sex sista åren var Co-Head of Emerging Markets. Han har en högskoleexamen från Lunds Universitet och är en av grundarna av Tundra Fonder.

 • Mathias Althoff

  Portfolio Manager

  Mathias är vice förvaltningschef och partner på Tundra Fonder. Han har arbetat med tillväxtmarknader i över 20 år på bl.a. HQ Bank och Carnegie. Mathias har en Magisterexamen i ekonom från Uppsala universitet och har studerat vid University of Calgary.

 • Jennie Ahrén

  Portfolio Manager

  Jennie är hållbarhetsansvarig och partner på Tundra Fonder. Hon är forskare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet och har många års erfarenhet från olika forskningsmiljöer samt samarbeten mellan forskning och andra aktörer inom näringsliv, myndigheter och icke-vinstdrivande organisationer. Hon är för närvarande ordförande i SWESIFs styrelse.

 • Anna Strömberg

  Portfolio Manager

  Anna har arbetat i branschen sedan 1997. Hon är förvaltare och hållbarhetsansvarig på Carnegie Fonder och har tidigare bl.a. varit förvaltare på Aragon Fonder, Nordea och Catella Fonder.

 • Mattias Sjödin

  Portfolio Manager

  Mattias har arbetat i branschen sedan 1997. Han är förvaltare på Carnegie Fonder och har tidigare varit partner på Madrague, förvaltare på Investor och bolagsanalytiker.

Legal information

 • Ruth Asset Management AB (nedan Fondbolaget) ska uteslutande handla i fondandelsägarnas och kundernas gemensamma intresse och se till att samtliga fondandelsägare och kunder behandlas rättvist. För att tillförsäkra att så sker har Fondbolaget antagit interna regler om bästa möjliga resultat i enlighet med lag samt Finansinspektionens föreskrifter. 

  De interna reglerna syftar till att fastställa hur bästa möjliga resultat ska uppnås vid handel för fondernas och de diskretionära portföljernas räkning. De interna reglerna innebär i huvudsak att Fondbolaget vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order ska uppnå bästa möjliga resultat utifrån respektive fonds mål, placeringsinriktning, och riskprofil. Vid handel för en diskretionär portföljs räkning utgår Fondbolaget från egenskaper hos kunden, däribland om kunden kategoriseras som icke-professionell eller professionell kund.

  För att uppnå bästa möjliga resultat ska Fondbolaget beakta följande faktorer:

  • Pris
  • Kostnad
  • Snabbhet
  • Sannolikhet för utförande och avveckling
  • Transaktionens storlek
  • Transaktionens art
  • Andra för utförandet väsentliga förhållanden

  Fondbolaget kan genomföra en portföljtransaktion för viss fonds räkning tillsammans med en annan portföljtransaktion, en s.k. sammanläggning. Sammanläggning sker enbart om det är osannolikt att den kommer att vara till nackdel för någon av fondandelsägarna. Resultatet av transaktionen fördelas rättvist.

  Fondbolaget utvärderar och vid behov uppdaterar sina interna regler om bästa möjliga resultat årligen. 

  För mer information om de interna reglerna om bästa möjliga resultat, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmanagement.com 

 • Fondbolag får enligt Finansinspektionens föreskrifter i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en natura-förmån ("incitament") under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till, eller av, en tredje part, så måste denna vara utformad för att höja kvaliteten på fondverksamheten, och får inte hindra bolaget från att agera i fondandelsägarnas intresse. 

  Ruth Asset Management AB (nedan Fondbolaget) uppbär ersättning från värdepappersfonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond. Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande till tredje part. Vid räntehandel utgår inget courtage, utan istället finns en så kallad spread (skillnaden mellan köp-och säljkurs). Fondbolaget betalar för extern investeringsanalys som används i förvaltningsarbetet. 

  Vid diskretionär portföljförvaltning uppbär Fondbolaget ersättning enligt träffat avtal med viss procentsats av det förvaltade kapitalet.

  Fondbolaget har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, försäkringsföretag och värdepappersbolag) som förmedlar Fondbolsgets värdepappersfonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.

  Fondbolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas/portföljernas räkning (s.k. soft commission).

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmanagement.com

 • Om du är missnöjd med någon av våra tjänster, vänligen hör av dig till oss med en skriftlig redogörelse för de omständigheter som föranleder ditt missnöje. Bifoga kopior på relevanta dokument, och namnge den/de förmedlare du eventuellt haft kontakt med.

  Skrivelsen skickas till Ruth Asset Management AB, Att Klagomålsansvarig, Box 3208, 103 64 Stockholm.

  Om vi inte kan klarlägga, utreda och besvara ditt klagomål inom 14 dagar från att skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar. Vår målsättning är alltid att samtliga klagomål ska behandlas på ett korrekt och snabbt sätt.

  Om du önskar vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (bankforsakring.konsumenternas.se) eller din kommuns konsumentvägledning.

  Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få ditt klagomål prövat, i det fall du anser det inte vara korrekt hanterat.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • Ruth Asset Management AB behandlar personuppgifter i samband med andelsägande/kundförhållande eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

  Personuppgiftsansvarig är Ruth Asset Management AB. Som kund kommer dina personuppgifter samlas och behandlas i enlighet med Ruth Asset Management AB:s integritetspolicy.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för en väl fungerande kapitalmarknad. I enlighet med gällande regler avseende marknadsmissbruk, har Ruth Asset Management AB utsett särskilda kontaktpersoner för marknadssonderingar.

  För marknadssonderingar på aktiemarknaden är Christoffer Johansson kontaktperson och för marknadssonderingar på räntemarknaden är Henrik Rosencrantz kontaktperson.

  Christoffer Johansson
  072-500 16 19
  christoffer.johansson@ruthassetmanagement.com

  Henrik Rosencrantz
  070-278 81 77
  henrik.rosencrantz@ruthassetmanagement.com

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • Ruth Asset Managememtn AB:s styrelse har antagit en ersättningspolicy som är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och motverkar ett överdrivet risktagande. Ersättningspolicyn är förenlig med bolagets affärsstrategi, mål, värderingar, hantering av hållbarhetsrisker och långsiktiga intressen samt fondernas riskprofil och fondbestämmelser. Ersättningssystemet ska följa vid var tid gällande externa regler.

  Ersättningspolicyn syftar bland annat till att säkerställa en god balans mellan fast och eventuell rörlig ersättning. Den fasta delen av ersättningen ska stå för en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. Den rörliga ersättningen kan uppgå maximalt till 12 månadslöner. 

  Ersättningssystemet är utformat för i största möjliga mån förebygga att intressekonflikter uppstår. Den rörliga ersättningen syftar till till att stimulera sunda beteenden och önskade resultat. Ersättningssystemet är utformat för att uppmuntra anställda till att beakta och arbeta förebyggande mot hållbarhetsrisker och inte ta överdriven risk. Rörlig ersättning förutsätter att förutbestämda mätbara kvantitativa och kvalitativa kriterier är uppfyllda. Med mätbara avses att det ska vara möjligt att i efterhand kunna utvärdera i vilken grad de uppställda kriterierna uppfylls.

  Ersättningssystemet följs upp och utvärderas regelbundet. En kontrollfunktion ska årligen kontrollera ersättningssystemet och ersättningarnas förenlighet med ersättningspolicyn. Resultatet ska rapporteras till styrelsen.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmanagement.com

 • Ruth Asset Management AB (nedan Fondbolaget) har en skyldighet att identifiera och hantera intressekonflikter. Fondbolaget har, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter, inrättat interna regler för hur bolaget ska identifiera och hantera intressekonflikter. De interna reglerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkom¬mer och, om en intressekonflikt ändå uppkommer, att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

  Eftersom Fondbolaget ingår i en företagsgrupp tar de interna reglerna även hänsyn till omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt till följd av gruppens struktur eller verksamheten i andra företag i gruppen.

  I de interna reglerna har Fondbolaget identifierat de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en risk för att fondandelsägares eller andra kunders intressen påverkas negativt och angivit vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder till värdepappersinstitut indelas i olika grupper för att anpassa skyddsnivån.

  Kunderna delas in i följande tre olika kundkategorier:

  • Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag).
  • Professionell kund (vanligtvis kreditinstitut och andra finansiella institut).
  • Jämbördig motpart (myndigheter, centralbanker och andra banker).

  I samband med tillhandahållande av diskretionär portföljförvaltning kategoriserar Ruth Asset Management AB (nedan Fondbolaget) i princip alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. En kund i den här gruppen omfattas av den högsta skyddsnivån enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att Fondbolaget kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel i dessa. Vid tillhandahållet av diskretionär portföljförvaltning görs en lämplighetsbedömning mot bakgrund av kundens syfte med investeringen, kundens ekonomiska situation samt kundens erfarenhet och kunskap.

  En kund har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att kundens skyddsnivå minskar jämfört med om kunden tillhört icke-professionell kund.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • I egenskap av fondbolag företräder Ruth Asset Management AB (nedan Fondbolaget) andelsägarna i alla frågor som rör de förvaltade fonderna, vilket bland annat innebär att Fondbolaget representerar andelsägarna i ägarfrågor. Fondbolaget företräder andelsägarna i ägarfrågor med syftet att skapa en god avkastning för andelsägarna och samtidigt verka för en hållbar utveckling.

  Fondbolagets policy för aktieägarengagemang anger hur fondbolaget ska bidra till god utveckling i bolag och tillföra värde som ägare, inom ramen för åtagande avseende ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Detta kan bland annat ske genom dialoger och röstning på bolagsstämmor.

  Fondbolaget utövar rättigheterna i syfte att maximera innehavens värde på lång sikt. Målsättningen med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn till fondens placeringsinriktning och risk.

  Policy för aktieägarengagemang

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com

 • Ruth Asset Management AB anlitar Deloitte AB, med auktoriserade revisor Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor, för externrevision, FCG Risk & Compliance AB för internrevision, Hanna Bergström Raouf på Max Matthiessen AB för funktionen för regelefterlevnad, ISEC Services AB för vissa fondadministrativa tjänster samt CAG Datastöd AB för utförandet av vissa it-tjänster.

  För mer information, vänligen kontakta oss på info@ruthassetmangement.com