Naventi
Defensiv Flex

Risk

3/7

Sparhorisont

Minst 3 år

Marknad

Global

Spartyp

Kombo

Hållbarhet

Förhöjd

Om fonden

Naventi Defensiv Flex är en aktivt förvaltad blandfond med låg risk som investerar i globala aktier och obligationer.

Den här fonden är tillräckligt omfattande för att utgöra grunden för globala aktier och obligationer i din portfölj och den passar perfekt för dig som inte vill, kan eller har tid att göra dina egna placeringar.

Fonden förvaltas aktivt av ett team med djup kunskap inom investeringar av både aktier och räntor. Teamet har byggt upp en noggrann och strukturerad process för att välja ut bolag med hög långsiktig potential som också är hållbara.

Genom att kombinera både aktier och räntor minskar risken i fonden. Naventi Defensiv Flex är en bred fond och passar dig som vill kunna sova gott om natten med vetskapen om att dina pengar förvaltas professionellt.

Fakta om fonden

Fondnamn
Naventi Defensiv Flex
Strategi
Blandfond
Jämförelseindex
Viktat index *
Kurs 2024-06-17
152,46 SEK
ISIN
SE0004545747
Utdelande
-
Startdatum
2012-04-13
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-05-31
1 111 MSEK
Årsavgift
1,50 %
Förvaltningsavgift
1,30 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

* MSCI ACWI Index Total Return 25%, Solactive SEK IG Credit 75%

 • Tillgångsallokering
  Geografisk exponering
  Sektorallokering
  Räntor
  Aktier
  Valutaexponering
  Antal innehav
  210
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   7 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Fonderna applicerar exkluderingar avseende Kol, Naturgas och Kommersiellt spelande – 5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion samt för Cannabis, Tobak, Olja, Pornografi och Kontroversiella vapen – 0 procent avseende produktion eller involvering i produktion. Läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   56 %

   Fonden

   79 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   6 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fonden

   37 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   108 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   6 Jämförelse 6 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fonden Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

   0,0% 0,1%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,2%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   25,6% 35,1%

   Datakälla: MSCI

   * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på hela portföljen exklusive derivat. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av 25 % MSCI ACWI Index och 75 % Solactive SEK IG Credit.

 • Avkastning

  1 dag
  −0,15 %
  Denna månad
  1,41 %
  I år
  6,15 %
  1 år
  9,15 %
  3 år
  2,37 %
  5 år
  18,46 %

  Risk

  Risk
  3
  Standardavvikelse 1 år
  2,80 %
  Standardavvikelse 3 år
  5,99 %
  Standardavvikelse 5 år
  6,89 %
  Max drawdown
  15,72 %
  Value at risk
  2,53 %

Fondens förvaltare

 • Christoffer Johansson

 • Eric Sunnegårdh

 • Henrik Rosencrantz