Håll dig uppdaterad
med våra nyheter

 • Månadsrapporter januari 2024

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för januari 2024:

  Läs mer
 • Did you know? Brasilien

  Med 216 miljoner invånare är Brasilien världens sjunde största land, tjugo gånger större än Sverige. Landet är rikt på naturtillgångar och är världens näst största exportör av jordbruksprodukter (efter USA).

  Läs mer
 • Finns "gratislunchen"?

  På engelska finns ett talesätt som heter "No such thing as a free lunch". Det betyder helt enkelt att det är omöjligt att få något för ingenting.

  Läs mer
 • Ruth Core Global Equities

  Ruth Asset Management introducerade i samarbete med Qblue Balanced fonden Ruth Core Global Equities i april 2021. Fonden, en aktivt förvaltad global aktiefond med hållbarhetsmål och klassificerad som en mörkgrön artikel 9-fond, erhöll den prestigefyllda AAA-ratingen från MSCI, en av de främsta hållbarhetsanalysaktörerna i världen. Endast 0,2% (totalt sex stycken fonder av alla rankade fonder) når denna nivå efter att MSCI skärpt sina krav.

  Läs mer
 • Månadsrapporter december 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för december 2023:

  Läs mer
 • Ruth Core Nordic Small Cap - med inriktning mot små och riktigt små noterade bolag i Norden

  Ruth Core Nordic Small Cap är en dynamisk och aktivt förvaltad fond med en unik inriktning mot svenska/nordiska små- och mikrobolag som utmärker sig genom sitt starka fokus på hållbarhet i de bolag fonden investerar i.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelser Ruth Core Swedish Equities

  Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

  Läs mer
 • Månadsrapporter november 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för november 2023:

  Läs mer
 • Historiskt klimatavtal godkänt

  Idag godkändes ett historisk klimatavtal under COP28. Det nya avtalet innebär att länder ska ställa om från fossila bränslen för att kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelser

  Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

  Läs mer
 • Månadsrapporter oktober 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för oktober 2023:

  Läs mer
 • Naventi Fonder AB har övertagit förvaltningen av Navigera AB:s fonder

  Från och med idag 1 september 2023 bedrivs Navigera AB och Naventi Fonder AB som ett fondbolag.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelserna i Nordic Sustainable Leaders Credit

  Den 1 september 2023 kommer Naventi Fonder AB att överta förvaltningen av fondbolaget Navigera AB:s fonder. I samband med det kommer majoriteten av Navigeras fonder att byta namn.

  Läs mer
 • Underrättelser till andelsägare Navigera AB

  Från 1 september 2023 kommer Navigera AB och Naventi Fonder AB slås ihop till ett fondbolag, vilket innebär att alla fonder kommer att förvaltas av och all fondverksamhet bedrivas av Naventi Fonder AB. 

  Läs mer
 • Ändring av fondbestämmelser

  Vi vill informera om att Navigera Aktie 1, Navigera Balans 1, Navigera Balans 2, Dynamica 90, Navigera Global Change, Navigera Tillväxt 1, Navigera Tillväxtmarknader 2, Calix Aktier, Calix Alternativa och Calix Räntor ändrar sina fondbestämmelser 28:e april 2023, då fonderna ändras från specialfonder till värdepappersfonder (UCITS).

  Läs mer