Håll dig uppdaterad
med våra nyheter

 • Novo Nordisk: Hur LFGs ledarskap driver bolagets framgång inom hållbarhet

  Populariteten för Novo Nordisks viktminskningsmediciner är svindlande och vi ser inga tecken på avmattning. Det är uppenbart att detta inte bara är en fas och förväntningarna är att dessa läkemedel kommer att omsätta 100 miljarder dollar år 2035.

  Läs mer
 • Lärdom 1: Hur vi navigerar bland hållbara investeringar med hjälp av Sustainability CubeTM

  Att investera hållbart är inte en kortvarig trend. Det är ett åtagande och ansvar som vi alla bär för att skapa en bättre framtid.

  Läs mer
 • Insikter och erfarenheter: Ruth Core Global Equities

  Nu firar vi treårsjubileum av Ruth Core Global Equities som lanserades i slutet av april 2021. Under dessa tre år har aktiemarknaderna varit turbulenta och vår samarbetspartner Qblue Balanced vill därför dela med sig av sina insikter och erfarenheter under denna period.

  Läs mer
 • Månadsrapporter april 2024

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för april 2024:

  Läs mer
 • Luxemburg kommer vara den framtida basen för fonderna

  Ruth Asset Management ska skapa framtidens kapitalförvaltningshus. Detta innebär fokus på produktutveckling, kommersiell excellens och hållbarhet. Vi har ambitionen att växa inom Europa och framför allt i Norden. Då är det en förutsättning att fonderna finns tillgängliga för handel utanför Sverige. Därför flyttas våra fonder till Luxemburg.

  Läs mer
 • Det framgångsrika samarbetet med Qblue Balanced firar 3 år

  Nu firar vi att fonden Ruth Core Global Equities har funnits tillgänglig för våra kunder i 3 år. Vi summerar härmed de tre första åren av ett framgångsrikt samarbete mellan Ruth Asset Management och Qblue Balanced.

  Läs mer
 • The Sustainability Cube - Hållbarhet är en multidimensionell problemställning

  Vi är övertygade om att värdet på ett företag är mer komplext än att bara fokusera på vinsterna, då det även finns en djupare samhällspåverkan.

  Läs mer
 • Från chip till förändring: Hur NVIDIAs strategiska skifte driver hållbar tillväxt

  NVIDIA sticker ut bland "Magnificent 7" genom att sätta en ny standard för ansvarfull teknisk innovation och etiskt företagande.

  Läs mer
 • Månadsrapporter mars 2024

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för mars 2024:

  Läs mer
 • Varför investera i tillväxtmarknader?

  Tillväxtmarknader är en betydande och växande del av den globala ekonomin och det globala börsvärdet. De senaste trettio åren har deras andel av världsekonomin växt från 16 % till 39 %.

  Läs mer
 • "The Magnificent 7" - Är de så magnifika?

  Under 2023 uppvisade de så kallade ”Magnificent 7” – Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet, och Meta Platforms – fantastiska resultat och aktiekurserna för de bolagen sköt i höjden. Även om ovan nämnda bolag ingår i många ESG eller hållbarhetsindex och ibland blir omskrivna i medier och analyser som hållbara bolag visar vår analys, Nvidia undantaget, att detta inte är fallet.

  Läs mer
 • Månadsrapporter februari 2024

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för februari 2024:

  Läs mer
 • Månadsrapporter januari 2024

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för januari 2024:

  Läs mer
 • Did you know? Brasilien

  Med 216 miljoner invånare är Brasilien världens sjunde största land, tjugo gånger större än Sverige. Landet är rikt på naturtillgångar och är världens näst största exportör av jordbruksprodukter (efter USA).

  Läs mer
 • Finns "gratislunchen"?

  På engelska finns ett talesätt som heter "No such thing as a free lunch". Det betyder helt enkelt att det är omöjligt att få något för ingenting.

  Läs mer
 • Ruth Core Global Equities

  Ruth Asset Management introducerade i samarbete med Qblue Balanced fonden Ruth Core Global Equities i april 2021. Fonden, en aktivt förvaltad global aktiefond med hållbarhetsmål och klassificerad som en mörkgrön artikel 9-fond, erhöll den prestigefyllda AAA-ratingen från MSCI, en av de främsta hållbarhetsanalysaktörerna i världen. Endast 0,2% (totalt sex stycken fonder av alla rankade fonder) når denna nivå efter att MSCI skärpt sina krav.

  Läs mer
 • Månadsrapporter december 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för december 2023:

  Läs mer
 • Ruth Core Nordic Small Cap - med inriktning mot små och riktigt små noterade bolag i Norden

  Ruth Core Nordic Small Cap är en dynamisk och aktivt förvaltad fond med en unik inriktning mot svenska/nordiska små- och mikrobolag som utmärker sig genom sitt starka fokus på hållbarhet i de bolag fonden investerar i.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelser Ruth Core Swedish Equities

  Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

  Läs mer
 • Månadsrapporter november 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för november 2023:

  Läs mer
 • Historiskt klimatavtal godkänt

  Idag godkändes ett historisk klimatavtal under COP28. Det nya avtalet innebär att länder ska ställa om från fossila bränslen för att kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelser

  Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

  Läs mer
 • Månadsrapporter oktober 2023

  Här hittar du fondernas månadsrapporter för oktober 2023:

  Läs mer
 • Naventi Fonder AB har övertagit förvaltningen av Navigera AB:s fonder

  Från och med idag 1 september 2023 bedrivs Navigera AB och Naventi Fonder AB som ett fondbolag.

  Läs mer
 • Förändring av fondbestämmelserna i Nordic Sustainable Leaders Credit

  Den 1 september 2023 kommer Naventi Fonder AB att överta förvaltningen av fondbolaget Navigera AB:s fonder. I samband med det kommer majoriteten av Navigeras fonder att byta namn.

  Läs mer
 • Underrättelser till andelsägare Navigera AB

  Från 1 september 2023 kommer Navigera AB och Naventi Fonder AB slås ihop till ett fondbolag, vilket innebär att alla fonder kommer att förvaltas av och all fondverksamhet bedrivas av Naventi Fonder AB. 

  Läs mer
 • Ändring av fondbestämmelser

  Vi vill informera om att Navigera Aktie 1, Navigera Balans 1, Navigera Balans 2, Dynamica 90, Navigera Global Change, Navigera Tillväxt 1, Navigera Tillväxtmarknader 2, Calix Aktier, Calix Alternativa och Calix Räntor ändrar sina fondbestämmelser 28:e april 2023, då fonderna ändras från specialfonder till värdepappersfonder (UCITS).

  Läs mer