Vår förvaltning

Portföljförvaltning är vårt hantverk, vårt skrå. Vi arbetar dedikerat och strukturerat med att förädla våra kunders kapital genom att dels få det att växa på ett klokt sätt, dels genom att se till att det bidrar till bra saker.  Vi har ett brett utbud av finansiella produkter för olika behov och sammanhang. Alla är baserade på och genomsyras av våra fem grundläggande principer. Tillsammans bildar de vår övergripande förvaltningsfilosofi och ramverk för att säkerställa kvalitet och resultat. 

Förvaltningsfilosofi
Fem fundamentala principer

Kontext & relevans

Vi tror på att ge sammanhang till hur och när en investeringsprodukt passar bra och samtidigt se till att det finns ett relevant behov för våra produkter, kommer att bidra till att göra våra kunder mer framgångsrika och säkerställa kvalitet i våra produkter.

Ansvarsfullt ägande

Vi ser det som en viktig del i vårt ansvar som professionell kapitalförvaltare att säkerställa att vi investerar för en hållbar framtid. Samtidigt är det vår övertygelse att investeringar i linje med nödvändiga omställningar kommer att resultera i bättre avkastning för våra kunder.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Medveten risk

Vi anser att medveten risktagning och riskhantering är hörnstenen i hantverket kapitalförvaltning, vare sig det gäller finansiell- eller hållbarhetsrelaterad risk. Att känna till och förstå de risker som en portfölj är exponerad för utgör den bästa kvalitetssäkringen.

Öppen struktur

Vi känner våra kunder bättre än någon annan, men det finns många individer och bolag som kan saker som vi inte kan. Det är vår övertygelse att våra kunders långsiktiga framgång och vår organisations relevans och samlade expertis kommer att gynnas av starka samarbeten och partnerskap.

Våra samarbetspartners

Robusta processer

Vi anser att en tydligt definierad investeringsstrategi med en konsekvent investeringsprocess och förvaltning är nyckeln till långsiktig framgång inom aktiv förvaltning. Kompetent och strukturerad hantering av data tillsammans med verktyg och system i framkant är en förutsättning.

Portföljstrategier

Våra portföljstrategier är aktivt förvaltade helhetslösningar. En komplett förvaltningstjänst paketerad i en fond. I dessa strategier kombinerar vi egen expertis och utvalda samarbeten med verktyg och teknik i absoluta framkant.

Läs mer om våra portföljstrategier

Singelstrategier

Våra singelstrategier fungerar som byggstenar för dig som själv vill skapa din portfölj. Fonderna har en tydlig individuell inriktning och kan kombineras för att bilda en slagkraftig portfölj.

Läs mer om våra singelstrategier