Balance
Crafted by Ruth

Risk

3/7

Sparhorisont

Minst 3 år

Marknad

Global

Spartyp

Kombo

Hållbarhet

Förhöjd

Om fonden

Vår portfölj Balance Crafted by Ruth är skapad med dig som kund i fokus som vill ha medellåg risk. Vi förstår att alla kanske inte vill, kan eller har tid att själva bygga upp sin portfölj, därför hjälper vi dig på traven.

Portföljen är aktivt förvaltad och när vi har satt ihop portföljen har vi tagit hänsyn till diversifiering, riskhantering och hållbarhet. Vi sprider dina investeringar över olika tillgångar, som aktier, obligationer och andra alternativa investeringar. Genom noggrann riskhantering kan vi minska riskerna samtidigt som vi kan utnyttja gynnsamma marknadsförhållanden.

Balance Crafted by Ruth är alltså skapad för dig som vill placera dina pengar brett och hållbart. Vi vill att du ska kunna sova gott med vetskapen att dina pengar förvaltas professionellt av kunniga och engagerade experter som brinner för att kontinuerligt maximera både din portfölj och dina investeringsresultat.

Fakta om fonden

Fondnamn
Balance Crafted By Ruth A
Strategi
Blandfond
Jämförelseindex
Viktat index *
Kurs 2024-07-22
190,26 SEK
ISIN
LU2744835476
Utdelande
-
Startdatum
2008-08-29
UCITS
Ja
Handel
Dagligen
Fondförmögenhet 2024-06-30
5 912 MSEK
Årsavgift
1,60 %
Förvaltningsavgift
0,85 %
Resultatbaserad avgift
0,00 %

* MSCI ACWI Index Total Return 22%, "MSCI ACWI Index Total Return (currency-hedged in SEK) " 22%, SIX Portfolio Return Index 10%, Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged SEK 35%, Solactive SEK IG Credit 10%

 • Tillgångsallokering
  Sektorallokering
  Räntor
  Aktier
  Antal innehav
  1210
  • Grundläggande
  • Förhöjd
  • Fokuserad
  • Impact

  Exponering mot hållbarhetsrisker och möjligheter

  • Visar fondens exponering mot potentiella risker associerade med miljösociala och bolagsstyrningsaspekter.

   ESG-Ledarskapspoäng

   Hur väl bolagen i fonden är positionerade att hantera ESG-relaterad risk.

   Mäter exponeringen mot risk samt hanteringen av den.

   7 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Exkluderingar

   Vilka kontroversiella sektorer fonden inte investerar i.

   Exkluderingar med tröskelvärden på 5 % appliceras vilket kan innebära investeringar i bolag som har upp till fem procent av den oönskade verksamheten, enligt gällande praxis.

   Fonden gör ytterligare exkluderingar med högre tröskelvärden än 5 %, läs mer i vår exkluderingspolicy

   Bolagsstyrning

   Bolagen i fondens genomsnittliga andel av oberoende styrelsemedlemmar.

   61 %

   Fonden

   77 %

   Jämförelse

   Datakälla: MSCI

  • Visar fondens exponering mot klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter.

   Klimatomställningpoäng

   Hur väl bolagen är positionerade att ta sig an utmaningarna som följer av klimatförändringarna.

   Mäter bland annat bolagens koldioxidutsläpp, bolagens utsläppsminskningsmål och progress mot mål.

   6 Jämförelse 7 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Klimatriskexponering

   Hur bolagen är exponerade gentemot fysiska och omställningsrelaterade klimatrisker.

   Mäter bolagens sårbarhet bland annat utifrån utsläpp, typen av verksamhet och dess geografiskt läge.

   Låg Hög

   Datakälla: MSCI

   Utsläpp

   Mäter portföljens koldioxidintensitet utifrån förhållandet mellan underliggande bolags utsläpp och intäkter som ett viktat medelvärde - WACI.

   Fonden

   35 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Jämförelse

   117 Ton CO2e

   M Euro intäkter

   Datakälla: MSCI

  Investeringens påverkan

  • Visar fondens exponering mot bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

   FNs globala mål-poäng

   Hur väl bolagen i fonden bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål.

   Mäter hur väl bolagens verksamhet, intäkter, produkter och tjänster bidrar till enskilda mål.

   6 Jämförelse 6 Fonden

   Datakälla: Sustainability CubeTM score.
   Läs mer

   Huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhet *

   Redovisar ett urval av fondens faktiska eller potentiella negativa påverkan på hållbarhet mätt genom ett antal kriterier för sociala förhållanden och personalfrågor.

   Fonden Jämförelse

   Normbrott bolag UNGC

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av de 10 principerna för FNs Global Compact (UNGC) mätt som allvarlig kontrovers.

   0,0% 0,2%

   Normbrott bolag OECD

   Andel av bolag i fonden som har missbrukat någon av OECDs riktlinjer för multinationella företag mätt som allvarlig kontrovers

   0,0% 0,2%

   Könsfördelning styrelsemedlemmar

   Bolagen i fondens genomsnittliga procentandel kvinnor

   28,3% 33,2%

   Datakälla: MSCI

   * Vid investeringsbeslut i fonderna beaktar fondbolaget utvalda negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Samtliga faktorer beaktas inte i alla produkter och är inte relevanta för alla underliggande investeringar i fonderna. Läs mer i fondbolagets Policy för Due Diligence. De huvudsakliga negativa konsekvenser som beaktats för respek- tive fond och relevanta diskretionära portföljer redovisas i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformation och i årsberättelsen

  Fondens hållbarhetssiffror baseras på fondens aktie- och ränteinnehav. Fondens hållbarhetssiffror jämförs med en portfölj bestående av  60 % MSCI ACWI Index, 20 % SIX Portfolio Return Index,  10 % MSCI Emerging Net Total Return SEK Index och 10 % MSCI World Small Cap Net Total Return SEK Index.

 • Avkastning

  1 dag
  0,01 %
  Denna månad
  1,36 %
  I år
  7,94 %
  1 år
  10,37 %
  3 år
  2,50 %
  5 år
  16,96 %

  Risk

  Risk
  3
  Standardavvikelse 1 år
  7,65 %
  Standardavvikelse 3 år
  8,88 %
  Standardavvikelse 5 år
  9,45 %
  Max drawdown
  19,91 %
  Value at risk
  3,97 %

Fondens förvaltare

 • Per Haldén

  CIO

 • Shoqat Bunglawala

  SAA/TAA

 • David Copsey

  SAA/TAA

 • Christoffer Johansson

  Globala och svenska aktier

 • Ola Brantmark

  Globala och svenska aktier

 • Henrik Rosencrantz

  Nordiska räntor

 • Eric Sunnegårdh

  Nordiska räntor

 • Mattias Martinsson

  Tillväxtmarknader

 • Mathias Althoff

  Tillväxtmarknader