Förändring av fondbestämmelser Ruth Core Swedish Equities

Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

Förändringarna kommer inte att påverka fondens risknivå, då den eftersträvade risknivån är alltjämt densamma. Vidare är fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi i övrigt oförändrad. Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på vår hemsida www.ruthassetmanagement.com.

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar med anledning av detta. 

Underrättelse Ruth Core Swedish Equities