Ändring av fondbestämmelser

Vi vill informera om att Navigera Aktie 1, Navigera Balans 1, Navigera Balans 2, Dynamica 90, Navigera Global Change, Navigera Tillväxt 1, Navigera Tillväxtmarknader 2, Calix Aktier, Calix Alternativa och Calix Räntor ändrar sina fondbestämmelser 28:e april 2023, då fonderna ändras från specialfonder till värdepappersfonder (UCITS).