Det framgångsrika samarbetet med Qblue Balanced firar 3 år

Nu firar vi att fonden Ruth Core Global Equities har funnits tillgänglig för våra kunder i 3 år. Vi summerar härmed de tre första åren av ett framgångsrikt samarbete mellan Ruth Asset Management och Qblue Balanced.

Qblue Balanced grundades 2018 av Bjarne Graven-Larsen, tidigare investeringschef för både den danska pensionsjätten ATP och den kanadensiska pensionsförvaltaren Ontario Teachers Pension, tillsammans med ett team där samtliga har erfarenhet från ATP. 

En central del av samarbetet är fonden Ruth Core Global Equities. Den är i många hänseenden innovativ ur dimensionen att aktieurvalet sker bland de mest hållbara företagen inom olika industrier och regioner. Strategins utgångspunkt är det egenutvecklade analysramverket Sustainibility CubeTM. Sustainibility CubeTM utvärderar företag utifrån en tredimensionell modell för att säkerställa att de möter alla hållbarhetskriterier.

Qblue Balanced grundläggande principer är enkla: Med hjälp av teamets gedigna erfarenhet och kunskap hjälper vi våra kunder att uppnå sina investeringsmål genom att tillhandahålla lösningar för att uppnå robusta porföljkonstruktioner med god riskjusterad avkastning.

Ett samarbete byggt på delade värderingar och kunskap

Samarbetet mellan Ruth Asset Management och Qblue Balanced bygger på delade värderingar om en modern hållbar kapitalförvaltning i kombination med gedigen kunskap och systematik.

För mer information om Qblue Balanced, besök deras webbplats: https://qbluebalanced.com/about-us/

Läs mer om Ruth Core Global Equities

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.