Förändring av fondbestämmelser

Naventi Fonder AB, org. nr 556630–8689, fick den 6 september 2023 det nya firmanamnet Ruth Asset Management AB godkänt av Bolagsverket. Det innebär att all verksamhet i fondbolaget numera bedrivs under firmanamnet Ruth Asset Management AB och med anledning av detta förändras fondbestämmelserna.

Förändringarna kommer inte att påverka fondens risknivå, då den eftersträvade risknivån är alltjämt densamma. Vidare är fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi i övrigt oförändrad. Fondfaktablad och informationsbroschyr finns på vår hemsida www.ruthassetmanagement.com.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar med anledning av detta.

Balance Crafted By Ruth

Balance Crafted By Ruth 2

Calix Aktier

Calix Alternativa

Calix Räntor

Comfort Crafted By Ruth

Expansion Crafted By Ruth

Intensity Crafted By Ruth

Naventi Balanserad Flex

Naventi Defensiv Flex

Naventi Offensiv Flex

Ruth Core Emerging Markets

Ruth Core Emerging Markets 1

Ruth Core Global Equities

Ruth Core Global Small Cap

Ruth Core Nordic Credit

Ruth Core Nordic Small Cap

Ruth Global Change Equities

Ruth Next Generation Equities