Fusionen av Ruth Asset Management AB:s fonder är genomförd

Den 28 juni 2024 genomfördes fusionen av Ruth Asset Management AB:s svenskbaserade fonder till motsvarande fonder i Luxemburg.

Fusionen har skett genom absorption och innefattar nedan fonder:

Fonderna i Luxemburg har liknande investeringsmål och policyer som de har haft i Sverige. Investeringsstrategier samt ansvariga förvaltare kvarstår och Ruth Asset Management AB är fortsatt förvaltningsbolag.

Mer information finns att tillgå i fondernas prospekt.