Insikter och erfarenheter: Ruth Core Global Equities

Nu firar vi treårsjubileum av Ruth Core Global Equities som lanserades i slutet av april 2021. Under dessa tre år har aktiemarknaderna varit turbulenta och vår samarbetspartner Qblue Balanced vill därför dela med sig av sina insikter och erfarenheter under denna period.

Under den första perioden 2021 var utvecklingen stark och marknaden generellt mycket positiv. Under 2022 vet vi alla vad som inträffade. Rysslands invasion av Ukraina och, förutom ett fruktansvärt mänskligt lidande, efterföljande stigande energi- och råvarupriser. Vilket gav ytterligare näring till vad som redan var en underliggande trend av accelererande inflation i både USA och Europa med efterföljande kraftigt stigande räntenivåer. Denna ekonomiska miljö favoriserade bolag inom oljeindustrin, gruvindustrin samt försvarsindustrin. Bolag som normalt inte finns med i fonder med hög hållbarhetsprofil. Trots sin mycket starka hållbarhetsprofil i en klart ogynnsam ekonomisk miljö höll fonden jämna steg med sitt jämförelseindex MSCI World Net Total Return under 2022.


Source: Morningstar Direct (global article 9 funds registered for sale in Sweden) & Bloomberg, data as of 2024-04-30

Enligt den senaste tillgängliga statistiken från Bloomberg och Morningstar Direct rankas Ruth Core Global Equities bland de fem bästa fonderna i sin kategori för försäljning i Sverige.

Under de kommande veckorna kommer fondens förvaltare därför att förklara hur de har navigerat genom denna föränderliga omvärld.

Läs mer om fonden

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.