Luxemburg kommer vara den framtida basen för fonderna

Ruth Asset Management ska skapa framtidens kapitalförvaltningshus. Detta innebär fokus på produktutveckling, kommersiell excellens och hållbarhet. Vi har ambitionen att växa inom Europa och framför allt i Norden. Då är det en förutsättning att fonderna finns tillgängliga för handel utanför Sverige. Därför flyttas våra fonder till Luxemburg.

Som Europas mest etablerade hub för investeringsfonder erbjuder Luxemburg det mest tilltalande upplägget med minst friktion i den eftersträvade internationella expansionen av verksamheten.

Tack vare stordriftsfördelar och en väl fungerande konkurrensmiljö förväntas flytten av vårt fondutbud till Luxemburg vara fördelaktigt för våra befintliga kunder.

Vi får tillgång till expertis, kompetens och kommer på så vis kunna leverera ett starkare erbjudande.

Hur berörs du som kund?

Förvaltningen av fonderna kommer inte att påverkas av flytten, dock kommer kostnaden för vissa fonder att minska något tack vare stordriftsfördelarna som tillkommer med flytten.

Dina fondandelar kommer automatiskt konverteras till en ny motsvarande fond, med samma namn, baserad i Luxemburg per den 28:e juni.

Sista dag för handel i befintliga svenska andelar är per den 26:e juni.

Fonderna har liknande investeringsmål och policys i Luxemburg som de har haft i Sverige. Investeringsstrategier och ansvariga förvaltare kvarstår, och Ruth Asset Management AB är fortsatt förvaltningsbolag.

Viktiga datum

  • 20 maj - 26 juni 2024: Om du väljer att lösa in dina fondandelar under denna period blir du inte andelsägare i den motsvarande fonden i Luxemburg.
  • 27 juni 2024: Fonden är stängd för inlösen och köp för att förbereda för fusionen. 
  • 28 juni 2024: Fonden är stängd för inlösen och köp. Fusionen genomförs.
  • 1 juli 2024: Första dag för handel i nya fondandelar.

Fonden kan vara stängd utöver ovan datum beroende på vilken plattform den handlas på.

Ta del av senast uppdaterad Q&A angående fusionen här.

För mer information, vänligen se respektive fonds underrättelse.

Kontaktperson

Vid frågor, vänligen kontakta Anders Svennberg.
anders.svennberg@ruthassetmanagement.com
+46 73 375 72 02

Information Till Andelsägare Balance Crafted By Ruth

Information Till Andelsägare Balance Crafted By Ruth 2

Information Till Andelsägare Comfort Crafted By Ruth

Information Till Andelsägare Expansion Crafted By Ruth

Information Till Andelsägare Intensity Crafted By Ruth

Information Till Andelsägare Ruth Core Emerging Markets

Information Till Andelsägare Ruth Core Emerging Markets 1

Information Till Andelsägare Ruth Core Global Equities

Information Till Andelsägare Ruth Core Global Small Cap

Information Till Andelsägare Ruth Core Nordic Credit

Information Till Andelsägare Ruth Core Nordic Small Cap

Information Till Andelsägare Ruth Core Swedish Equities

Information Till Andelsägare Ruth Global Change Equities

Information Till Andelsägare Ruth Next Generation Equities

Notification To Shareholders Balance Crafted By Ruth

Notification To Shareholders Balance Crafted By Ruth 2

Notification To Shareholders Comfort Crafted By Ruth

Notification To Shareholders Expansion Crafted By Ruth

Notification To Shareholders Intensity Crafted By Ruth

Notification To Shareholders Ruth Core Emerging Markets

Notification To Shareholders Ruth Core Emerging Markets 1

Notification To Shareholders Ruth Core Global Equities

Notification To Shareholders Ruth Core Global Small Cap

Notification To Shareholders Ruth Core Nordic Credit

Notification To Shareholders Ruth Core Nordic Small Cap

Notification To Shareholders Ruth Core Swedish Equities

Notification To Shareholders Ruth Global Change Equities

Notification To Shareholders Ruth Next Generation Equities

Ruth Asset Management SICAV Prospectus