Novo Nordisk: Hur LFGs ledarskap driver bolagets framgång inom hållbarhet

Populariteten för Novo Nordisks viktminskningsmediciner är svindlande och vi ser inga tecken på avmattning. Det är uppenbart att detta inte bara är en fas och förväntningarna är att dessa läkemedel kommer att omsätta 100 miljarder dollar år 2035.

Viktminskningsmedicinen Wegovy har en enorm efterfrågan över hela världen. Något som förvånat bolagets VD Lars Fruergaard Jørgensen är européers vilja att betala för medicinen ur egen ficka. Wegovy är än så länge endast tillgänglig i ett fåtal länder i Europa och i Sverige via recept. Efterfrågan har varit hög sedan lanseringen under andra halvåret av 2022 och förra året ökade försäljningen med 147 % jämfört med året innan.

Lars Fruergaard Jørgensens underskattade ledarskap

När Financial Times utsåg Lars Fruergaard Jørgensen till årets person 2023 skrev de "allt är underskattat".

Hans diskreta ledarskap står i stark kontrast till de enorma framgångarna och de väldigt ambitiösa hållbarhetsmålen som Novo Nordisk har satt upp. Hans jordnära ledarstil har varit en mycket bidragande faktor till hur företaget hanterar sin marknadsposition och även för att nå sina höga hållbarhetsmål.

Hållbarhet och finansiell tillväxt

Vi äger Novo Nordisk i majoriteten av våra fonder och när vi analyserar bolaget med hjälp av vår Sustainability CubeTM rankas det totalt sett som topp 2 % av samtliga bolag vi analyserar. Inom dimensionen Klimatomställning rankas bolaget topp 3 %, inom dimensionen ESG branschledare bland topp 35 % och inom den sista dimensionen FN:s 17 globala hållbarhetsmål (SDG) rankas de topp 10 %.

Det är även intressant att se att mer än 85 % av Novo Nordisk intäkter är i linje med SDG 3, god hälsa och välbefinnande.

För att bolagets aktie ska vara fortsatt attraktiv krävs dock att företaget fortsätter att överträffa marknadens förväntningar. När Novo Nordisk nu fortsätter sin expansionsresa kommer kombinationen av Lars Fruergaard Jørgensens anspråkslösa ledarstil och företagets starka hållbarhetsprofil vara nyckelkomponenter för företagets fortsatta framgång.