Ruth Core Global Equities

Ruth Asset Management introducerade i samarbete med Qblue Balanced fonden Ruth Core Global Equities i april 2021. Fonden, en aktivt förvaltad global aktiefond med hållbarhetsmål och klassificerad som en mörkgrön artikel 9-fond, erhöll den prestigefyllda AAA-ratingen från MSCI, en av de främsta hållbarhetsanalysaktörerna i världen. Endast 0,2% (totalt sex stycken fonder av alla rankade fonder) når denna nivå efter att MSCI skärpt sina krav.

Qblue Balanced, en kapitalförvaltare grundad av Bjarne Graven Larsen och andra mycket erfarna personer från den danska pensionsindustrin har framgångsrikt förvaltat 16 miljarder SEK och deras samarbete med Ruth Asset Management utgör en betydande del av dessa tillgångar. I övrigt har Qblue Balanced mest institutionella kunder i Europa. 

Ruth Core Global Equities har presterat bra under sina första två och ett halvt år och rankas bland de bästa artikel 9-fonderna avkastningsmässigt sedan fondens start. 

Fonden har överträffat 91% av sina jämförbara fonder inom hållbarhet det senaste året och behåller sin AAA ESG-rating, trots MSCIs omfattande nedgraderingar bland de fonder som MSCI rankar. 

ESG-investeringsdebatten, som ibland präglas av känslor, påverkar företag som Qblue. Bjarne Graven Larsen påpekar svårigheten med att diskutera ESG i en tid då politiska angrepp och lagförslag kan påverka företag och investerare. 

SustainabilityCubeTM

Fonden fokuserar på globala företag med höga hållbarhetsnivåer och använder Qblue Balanceds modellstyrda investeringsprocess. Deras modell bygger på en femfaktor värderingsmodell och inkluderar endast de allra mest hållbara bolagen enligt deras tredimensionella modell SustainabilityCubeTM. Den innovativa hållbarhetskuben analyserar över 20 000 globala företag utifrån FN:s mål, ESG och klimatomställning. I slutändan investerar Qblue i 100 av dessa bolag. På varje bolag som analyserats finns över 200 datapunkter vilket gör analysmodellen robust.

Graven Larsen betonar dock att deras ESG-strategi inte bara handlar om ansvarstagande, utan också om att generera vinst.

Fondens förvaltare

     

Bjarne Graven Larsen                                    Fredrik Martinsson

       

Lars Voss Toft                                                       Thomas Stryger Olsen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.