Varför investera i tillväxtmarknader?

Tillväxtmarknader är en betydande och växande del av den globala ekonomin och det globala börsvärdet. De senaste trettio åren har deras andel av världsekonomin växt från 16 % till 39 %.

Även om deras börser har en kortare historik har deras andel av det globala börsvärdet växt från 6 % till 23 % under de senaste tjugo åren – och utvecklingen fortsätter. Dessa länder utgör idag 84 % av världens befolkning, en andel som kommer växa till 90 % de kommande femtio åren. Den ekonomiska betydelsen, och betydelsen för globala investerare, kommer fortsätta öka de kommande decennierna.

Under de senaste tio åren har tillväxtmarknader hamnat i skuggan av det rådande nollränteklimatet i Europa och USA, vilket resulterat i ökad konkurrens inte bara från aktiemarknaden utan även från onoterade investeringar och fastighetssektorn. Trots detta har tillväxtmarknader historiskt gett en högre avkastning än utvecklade aktiemarknader och det finns en hög sannolikhet för att försprånget åter ökar framöver. 

Fördelarna med tillväxtmarknader är framför allt deras potential för tillväxt och expansion. Dessa marknader erbjuder investerare tillgång till nya och växande ekonomier, vilket innebär möjligheter till högre avkastning jämfört med mer mogna aktiemarknader. Skuldsättningen i tillväxtmarknader är också betydligt lägre än i mer utvecklade ekonomier, en styrka i dagens klimat av högre räntor. Tillväxtmarknader bidrar även till diversifiering av portföljen genom att investeringarna sprids över olika geografiska regioner och sektorer. Den ökande urbaniseringen, demografiska förändringarna och teknologiska framstegen i tillväxtmarknader skapar gynnsamma förutsättningar för långsiktig tillväxt och god avkastning.

Läs mer om våra fonder som investerar i tillväxtmarknader:

Ruth Core Emerging Markets

Ruth Core Emerging Markets 1