Våra samarbetspartners

Vi känner våra kunder bättre än någon annan, men det finns många individer och bolag som kan saker som vi inte kan. Vi är övertygade om att våra kunders långsiktiga framgång och vår organisations relevans och samlade expertis kommer att gynnas av starka samarbeten och partnerskap. 

Goldman Sachs Assset Management, GSAM

Goldman Sachs grundades 1869 och har idag över 40 000 anställda. De är en av världens största kapitalförvaltare och förvaltar tillgångar på över 2 500 miljarder USD och drygt hälften av kapitalet förvaltas åt institutioner. GSAM förvaltar alla typer av tillgångar och har en unik global täckning. Hos oss förvaltar de globala företagsobligationer, alternativa investeringar samt är ansvariga för den taktiska allokeringen i våra portföljstrategier.

Qblue Balanced

Qblue Balanced är en Köpenhamns-baserad kapitalförvaltare som grundades 2018 av Bjarne Graven Larsen, tidigare CIO hos danska ATP och kanadensiska Ontario Teacher's Pension Plan. Medgrundarna är en grupp av erfarna individer som delar en lång och framgångsrik historia tillsammans.  Hos oss förvaltar de fonderna Ruth Core Global Equities och Ruth Core Global Small Cap.

Carnegie Fonder

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som har skapat verkligt värde sedan 1988. De förvaltar ett kapital på 85 miljarder kronor som är fördelat på ett trettiotal fonder.  Fonderna är aktivt och långsiktigt förvaltade samt grundade på deras värdefokuserade process och filosofi.  Hos oss förvaltar de fonden Ruth Core Nordic Small Cap.

Tundra Fonder

Tundra Fonder bildades 2011 och är specialister på tillväxtmarknader. Förvaltarna har över 25 års erfarenhet av att investera i världens alla tillväxtmarknader och har fått utmärkelser för sina förvaltningsresultat, inklusive från Morningstar och Citywire. Hos oss förvaltar de fonderna Ruth Core Emerging Markets och Ruth Core Emerging Markets 1 samt är ansvariga för aktier i tillväxtmarknader i våra portföljstrategier.