Historiskt klimatavtal godkänt

Idag godkändes ett historisk klimatavtal under COP28. Det nya avtalet innebär att länder ska ställa om från fossila bränslen för att kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050.

Efter ett utmanande år har positiv rekyl noterats de senaste veckorna för börsbolag vars affärsmodell har en tydlig koppling till minskade utsläpp. De positiva kursrörelserna är främst drivet av ökad riskvilja, medan klimatmötet COP28 inte genererade några betydande marknadsrörelser. Trots att omställningstakten kan ifrågasättas är riktningen tydlig, något som gör investeringar i temat hållbarhet intressant för den långsiktiga investeraren. 

Vi har har nu en skrivning om att röra oss bort från fossila bränslen, den är inte obetydlig. Det är ett erkännande åt de som redan börjat investera i den riktningen. Nu är det upp till bevis att världen lyckas ställa om.