Singelstrategier

Våra singelstrategier är ett brett utbud av byggstenar i skapandet av en investeringsportfölj.  Fonderna har en tydlig individuell inriktning och kan kombineras för att skapa en slagkraftig portfölj som har en god riskspridning och hög hållbarhetsnivå. Grunden i vår öppna struktur är att vi alltid strävar efter att hitta den kunnigaste förvaltaren utifrån fondens inriktning. Våra singelstrategier förvaltas därför dels av oss, dels av våra samarbetspartners. För att du som kund ska få det som vi anser är det bästa marknaden har att erbjuda.  

Core-fonder

Bredare byggstenar som vi anser kunna utgöra hela exponeringen mot en specifik marknad.

 • Ruth Core Emerging Markets

  • Exponerad mot potentialen i tillväxtmarknader.
  • Investeringsstrategin bygger på bolagsanalys där fokus ligger på hållbarhet, tillväxt och kvalitet.

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Tillväxt

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Förhöjd

 • Ruth Core Global Equities

  • En bred global aktiefond med en stark och ambitiös hållbarhetsnivå.
  • Sofistikerad strategi baserad på optimering utifrån hållbarhet och riskfaktorer.
  • Investerar endast i bolag som är de mest hållbara inom sin sektor och region.

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Global

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Fokuserad

 • Ruth Core Global Small Cap

  • Exponerad mot globala småbolag med en stark och ambitiös hållbarhetsnivå.
  • Sofistikerad strategi baserad på optimering utifrån hållbarhet och riskfaktorer. 
  • Investerar endast i bolag som är de mest hållbara inom sin sektor och region.

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Global

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Fokuserad

 • Ruth Core Nordic Small Cap

  • Exponerad mot nordiska småbolag med en stark och ambitiös hållbarhetsnivå.
  • Investeringsstrategin bygger på bolagsanalys där fokus ligger på hållbarhet, värde och kvalitet.
  • Har en trygg bas av stabila kvalitetsbolag med prövad statistik, samt en del mot nyare teknik med stor potential.

  Risk

  5/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Norden

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Fokuserad

 • Ruth Core Swedish Equities

  • Exponerad mot svenska storbolag.
  • Investeringsstrategin kombinerar trendbaserad- och hållbarhetsoptimering.
  • Investerar endast i bolag som är de mest hållbara inom sin sektor.

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Sverige

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Fokuserad

 • Ruth Core Nordic Credit

  • Exponerad mot nordiska företagsobligationer.
  • Investeringsstrategin bygger på bolagsanalys där fokus ligger på hållbarhet, stabila kassaflöden och starka ägare.
  • En kombination av obligationer med både högre och lägre kreditrisk.

  Risk

  2/7

  Sparhorisont

  Minst 3 år

  Marknad

  Norden

  Spartyp

  Ränta

  Hållbarhet

  Fokuserad

Tematiska-fonder

Spetsiga byggstenar för dig som vill att en del av din portfölj ska vara exponerad mot en nischad långsiktig trend.

 • Ruth Global Change Equities

  • En bred exponering mot aktiefonder.
  • Investerar endast i fonder med stort hållbarhetsfokus.
  • De underliggande strategierna varierar vilket ger en bred fond med en riskspridning över flera regioner, branscher och bolagsstorlekar.

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Global

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Fokuserad

 • Ruth Next Generation Equities

  • Nischad mot bolag som gynnas av beteenden hos världens snabbast växande konsumentgrupp.
  • Investerar i bolag som ligger i framkant inom ny teknik, nya trender och köpvanor. 

  Risk

  4/7

  Sparhorisont

  Minst 5 år

  Marknad

  Global

  Spartyp

  Aktie

  Hållbarhet

  Förhöjd